02253 505 229

Tuyển dụng

Tuyển thợ cơ khí tại Hải Phòng tháng 2
12 August 2016

Tuyển thợ cơ khí tại Hải Phòng tháng 2

Người viết Admin Chuyên mục Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng tháng 2 - tuyển thợ hàn, cơ khí làm việc tại Hải Phòng
Tuyển nhân viên cơ khí
23 May 2016

Tuyển nhân viên cơ khí

Người viết Admin Chuyên mục Tuyển dụng