02253 505 229

Liên hệ

Số 87 đường Tư Thủy, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng

cokhidandunghaiphong@gmail.com

02253 505 229

0916 504 804, 0976 504 804

GIỜ LÀM VIỆC

từ 8h sáng đến 5h chiều tất cả các ngày trong tuần