02253 505 229

Liên hệ

Số 87 đường Tư Thủy, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng

cokhidandunghaiphong@gmail.com

02253 505 229

0914735656 - 0867514268

GIỜ LÀM VIỆC

từ 8h sáng đến 5h chiều tất cả các ngày trong tuần