02253 505 229
Hàng rào sắt 14
06 April 2021

Hàng rào sắt 14

Hàng rào có chức năng bao bọc, ngăn cách, bảo vệ khu vực, không gian sinh sống, làm việc như nhà ở, nhà máy, công trình ….. Ngày nay hàng rào còn phải có chức năng trang trí hoàn thiện vẻ đẹp cho công trình mà nó bảo vệ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

CƠ KHÍ DÂN DỤNG ĐỒNG TIẾN
Địa chỉ: số 87 Tư Thủy, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại: 02253 505 229
Di động: 0916 504 804 – 0976 504 804
Website: http://cokhidandunghaiphong.com/
Email: cokhidandunghaiphong@gmail.com

Chinhh sửa lần cuối,06 04 2021 02:04